Wszystkie kategorie

Wszystkie kategorie

§ 1. Strony transakcji:

1. Stroną dokonującą zakupu produktów umieszczonych w ofercie Serwisu hurtowniazabawek.biz jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, zwana dalej Nabywcą.
2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów umieszczonych w ofercie Serwisu hurtowniazabawek.biz jest
F.H. Bonk Władysław Bonk
ul. Pucka 28 81-036 Gdynia
NIP: 586-015-50-29

§ 2. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat swojej oferty Sprzedający zamieszcza na stronie hurtowniazabawek.biz.
2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia, udostępnionego na stronach Sprzedającego.
3. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Klienta, błędnych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, błędnego adresu dostawy, całkowitą odpowiedzialność ponosi Klient.
4. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę www.hurtowniazabawek.biz. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość o otrzymaniu zamówienia przez Sprzedającego oraz przyjęciu go do realizacji lub odrzuceniu.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień bez podania przyczyny, w szczególności w przypadku nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia, braku potwierdzenia zamówienia lub jeżeli zamówienie nie spełnia minimum logistycznego.
6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawcy. W razie problemów z dostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (realizacja częściowa, zastosowanie zaproponowanych zamienników lub anulowanie całego zamówienia).
7. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, z pośród dostępnych lub przyznanych mu przez Sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo w szczególnych wypadkach na zmianę sposobu dostawy, w tym wypadku klient płaci zawsze korzystniejszą cenę.
8. Koszty przesyłki są pokrywane przez Sprzedającego. W określonych przypadkach, o ile wartość zamówień nie przekracza kwoty minimalnej lub charakter produktu nie pozwala na to, aby koszty dostawy pokrył Sprzedający, opłata za dostawę zamówionych towarów może być w części lub w całości przerzucona na Kupującego.
9. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + przewidywany czas dostawy.
10. Zamówienia są realizowane na terytorium POLSKI. Jednakże, istnieje możliwość wysyłki zagranicznej tylko w przypadku wcześniejszego ustalenia kosztów transportu z obsługą Sprzedającego. W takim jednak przypadku czas realizacji zamówienia ulegnie wydłużeniu na co nabywca wyraża zgodę.
11. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
12. Składając zamówienie u Sprzedającego Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie serwisu hurtowniazabawek.biz oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sprzedającego. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

§ 3 Ceny Towarów

1. Wszystkie ceny w Systemie Zamówień podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Systemu bądź wprowadzania w nich zmian. Cena nie obejmuje kosztów przesyłki.
2. Ostateczną cenę do zapłaty przez Kupującego stanowi suma cen zakupionych towarów oraz opłaty za dostawę.
3. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
4. Stosowane w Serwisie rabaty i promocje nie podlegają sumowaniu.
5. Informacje zawarte na stronach Systemu Zamówień nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

§ 4 Gwarancje i reklamacje

1. Każda reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie.
2. Przy odbiorze paczki Klient powinien sprawdzić, czy przesyłka nie jest uszkodzona. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia, Klient powinien w obecności listonosza lub kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Klienta nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, wylane, pogniecione Klient proszony jest w obecności doręczyciela spisać protokół reklamacyjny (odmowa przyjęcia paczki i powód - uszkodzenie zawartości przez doręczyciela). W tym przypadku będzie to podstawa do złożenia reklamacji przez Sprzedającego u przewoźnika.
3. Koszt opakowania i odesłania produktu reklamowanego ponosi Klient.
4. Odsyłany przez Klienta produkt powinien być zabezpieczony tak aby nie uległ zniszczeniu
5. Sprzedający zastrzega, że nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
6. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego przesyłki z reklamowanym towarem. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sprzedający zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne u Sprzedającego towary do wyboru.
7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, pieniądze zostaną przekazane Klientowi przelewem bankowym lub w inny wskazany przez niego sposób.
8. Produkty przedstawione na zdjęciach (kształt; wielkość opakowania itp.) mogą się nieznacznie różnić od produktów zamówionych.

§ 5 Polityka plików cookies i polityka prywatności

W celu zachowania przejrzystości Polityka plików cookies znajduję się pod adresem:

http://hurtowniazabawek.biz/content/6-cookies

natomiast informacja o polityce prywatności:

http://hurtowniazabawek.biz/content/12-polityka-prywatnosci

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Informacje zawarte na stronach Serwisu www.hurtowniazabawek.biz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
2. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176).
3. Serwis www.hurtowniazabawek.biz zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.